When I Went to Fish Market . Pasar Pabean

Sunday, March 7, 2010 | |

Fishes..fishes..fishes.
Niff..niff..niff.
Only two tips I can give you.
First: If you come here, use boot.
Second: After you come here, wash every single clothes you wear!

{Little Notes}
The fresh fishes are always brought from various seashores in East Java and Central Java. The coming schedule is mid-day around 1 p.m until midnight
everyday.

Iwak..iwak..iwak.
Mambu..mambu..mambu.
Mek 2 (loro) thok saranku rek, nek arep mrene.
Siji: Nek mrene, nggaweo sepatu...ojok sandal.
Loro: Nek wes mulih teko kene, ndang umbahen kabuehh klambi-klambimu!

{Tambahan ae}
Iwak-iwake iku biasane kiriman teko daerah pesisir sing nang Jawa Timur karo Jawa Tengah . Kiro-kiro tekone jam 1-an sampe bukak'e ngko tengah wengi.

0 comments: