Tlaeler dan Tronton Dilarang Masuk

Thursday, November 26, 2009 | |

tlaeler dan tronton dilarang masuk, originally uploaded by theartwork.

The tlaeler should be written as 'trailer truck', but this is how Surabayans call it because it's easy to say.
This picture taken in Balongsari to Manukan road, where these roads are near industry-area of Margomulyo. The ad tells the trailer drivers not to enter these roads because there are some street foundring in Pakal, Benowo.


Tlaeler iku jane karepe 'trailer', tapi wong ancen lambene wong Suroboyo luwih gampang ngarani-e TLAELER. Larangan iki dipasang nang daerah Balongsari cedek bunderan Margomulyo mergane nang Pakal, Benowo ono pengecoran dalan.

Bung Tomo International Stadium

Monday, November 23, 2009 | |


West view, originally uploaded by theartwork.

This is it; Surabayans must be proud of the first inetrnational standard stadium ever! It will have a whole complete-pack of facilities, start from the main football stadium with athletic track for about 50.000 spectators, the indoor stadium which is enough for 10.000 spectators, jogging-track, swimming-pool area, tennis, rowing lake, etc.

It is located in Pakal-Benowo, West Region of Surabaya. You could reach this stadium through Surabaya-Gresik highway. But you could also there through Tandes to Benowo main road.

Iki lho rek..stadion kebanggaane arek Suroboyo! Ngko bakalan lengkap fasilitase. Teko stadion utama sing kapasitase sampek 50.000 wong, stadion indoor-e yho cukup gae 10.000 wong, jogging-track, nggon gae belonjo, arena renang, tenis, dayung, wes pokoke akeh lah...

Nggone iki nang kelurahan Pakal, kecamatan Benowo. Paling enak nek lewat tol Suroboyo-Gresik, tapi nek arep lewat dalan raya Tandes yho enak pisan. Soale wes didandani karo Pemkot. Wes muluss cak!