When I Went to Fish Market . Pasar Pabean

Sunday, March 7, 2010 | |

Fishes..fishes..fishes.
Niff..niff..niff.
Only two tips I can give you.
First: If you come here, use boot.
Second: After you come here, wash every single clothes you wear!

{Little Notes}
The fresh fishes are always brought from various seashores in East Java and Central Java. The coming schedule is mid-day around 1 p.m until midnight
everyday.

Iwak..iwak..iwak.
Mambu..mambu..mambu.
Mek 2 (loro) thok saranku rek, nek arep mrene.
Siji: Nek mrene, nggaweo sepatu...ojok sandal.
Loro: Nek wes mulih teko kene, ndang umbahen kabuehh klambi-klambimu!

{Tambahan ae}
Iwak-iwake iku biasane kiriman teko daerah pesisir sing nang Jawa Timur karo Jawa Tengah . Kiro-kiro tekone jam 1-an sampe bukak'e ngko tengah wengi.

Surabaya loves December

Sunday, December 27, 2009 | |


Welcome December!
After a long hot weeks colourized our activity, this city really miss the rain and its wet season.
Uniquely, the sun never let Surabaya get wet easily. So it still accompany the clouds to warm the sky. As warm as the Surabayans.
But be careful friends. Get prepare for the flood! :)


Wulan Desember wes teko, cuk!
Sak wis-e puanas sak ben dino ngancani awak-awak (nang ndi-ndi panas, sumuk, lan liya-liyane) kutho Suroboyo iki akhire udan pisan. Sing unik, srengenge-ne gak lilo nek Suroboyo ujug-ujug teles. Dadine srengenge-ne tetep ngethok nang walik-e awan pas mendung. Anget. Anget koyok wong Suroboyo-ne.
Tapi ati-ati yo rek. Siap-siap banjir!

Tlaeler dan Tronton Dilarang Masuk

Thursday, November 26, 2009 | |

tlaeler dan tronton dilarang masuk, originally uploaded by theartwork.

The tlaeler should be written as 'trailer truck', but this is how Surabayans call it because it's easy to say.
This picture taken in Balongsari to Manukan road, where these roads are near industry-area of Margomulyo. The ad tells the trailer drivers not to enter these roads because there are some street foundring in Pakal, Benowo.


Tlaeler iku jane karepe 'trailer', tapi wong ancen lambene wong Suroboyo luwih gampang ngarani-e TLAELER. Larangan iki dipasang nang daerah Balongsari cedek bunderan Margomulyo mergane nang Pakal, Benowo ono pengecoran dalan.

Bung Tomo International Stadium

Monday, November 23, 2009 | |


West view, originally uploaded by theartwork.

This is it; Surabayans must be proud of the first inetrnational standard stadium ever! It will have a whole complete-pack of facilities, start from the main football stadium with athletic track for about 50.000 spectators, the indoor stadium which is enough for 10.000 spectators, jogging-track, swimming-pool area, tennis, rowing lake, etc.

It is located in Pakal-Benowo, West Region of Surabaya. You could reach this stadium through Surabaya-Gresik highway. But you could also there through Tandes to Benowo main road.

Iki lho rek..stadion kebanggaane arek Suroboyo! Ngko bakalan lengkap fasilitase. Teko stadion utama sing kapasitase sampek 50.000 wong, stadion indoor-e yho cukup gae 10.000 wong, jogging-track, nggon gae belonjo, arena renang, tenis, dayung, wes pokoke akeh lah...

Nggone iki nang kelurahan Pakal, kecamatan Benowo. Paling enak nek lewat tol Suroboyo-Gresik, tapi nek arep lewat dalan raya Tandes yho enak pisan. Soale wes didandani karo Pemkot. Wes muluss cak!

Cingur Salad . Rujak Cingur

Wednesday, December 3, 2008 | |

Taking a walk for culinary in Surabaya, you must remember Rujak Cingur (Cingur Salad). This Heroic City’s original food is identically made from cingur (cow’s mouth). In a dish of Rujak Cingur, there are cingur, young bean-sprouts, vegetables, tahu, tempe (fermentes soya-beans), and it’s all poured with special recipe of black shrimp-jelly. You can order Rujak Campur (Mixed Salad) with additional fruits like pineapple, young-mango, and screw pine. One of the most popular Rujak Cingur depot in this city is Genteng Depot, which is located on 29 Genteng street Surabaya.

Mangan nang Suroboyo, mesti eling karo rujak cingur. Panganan khas Kutha Pahlawan iki terkenal karo irisan cingure. Sakpiring rujak cingur iki ana cingur, cambah, kangkung, mie, lontong, tahu, tempe, sing disiram bumbu petis khas Suroboyo. Koen yo iso pesen rujak campur sing ditambahi buah-buahan kaya nanas, pencit, karo bengkoang. Salah siji depot rujak cingur sing terkenal nang Suroboyo iki Depot Genteng, sing panggone nang Dalan Genteng Durasim 29 Surabaya.


It is named cingur, the main ingredient of Rujak Cingur. Cingur is the cow’s mouth, which is boiled and fried with traditional Indonesia’s spices.

Iki lho sing jenenge cingur, bahan baku utamane rujak cingur. Cingur iki teko congor sapi, sing digodhog terus digoreng.

If you want to order, come closer to the seller! All pulverized ingredients could be seen through the glass.

Nek arep pesen, nyedhako nang bakule. Bahan-bahan sing bakal diulek iso didelok nang walike kaca.

Your order will be fastly served! There some people who is preparing the dishes, putting cingur and vegetables, and pulverizing the black shrimp-jelly.

Pesenanmu bakal cepet diladeni. Ana sing nyiapno piring, nyiapno cingur karo sayurane, ana pisan sing bagian ngulek bumbu petise.


This old lady pulverizes the black shrimp-jelly. A big earthen-bowl is enough for 3 dishes of Rujak Cingur.

Ibu iki sing bagian ngulek bumbu petis. Sakcowek bumbu petis iki iso dienggo telung (3) piring rujak cingur.

Your Rujak Cingur is ready! Cingur, vegetables, and fruits which is poured with the special black shrimp-jelly will definitely content you. There is ever no regret to taste it here.

Rujak cingur pesenanmu wis siap. Cingur, sayur, karo buahe sing disiram petis iki pasti bakal nggawe awakmu puas. Gak kate nyesel ngincipi Rujak Cingur Depot Genteng iki.

*Contributor: Aditya Wirabakti

Irian Barat Fish Market . Pasar Iwak Irian Barat

| |


Who doesn’t like fish? This little-tiny-funny animal is adored by everyone, even if you can’t swim as it does. Believed by its relaxing-magical power when you see it, fish is more than just a water-creature which can be placed in a cubical glass. It is alive, for many reasons. Connecting people, earning people, entertaining people.

In Surabaya, there’s a place named Irian Barat street which is always busy of its ‘fish-things’. It’s located near Kayoon street, which is famous as the center of flowers-shop. Although it’s not always about selling fishes here, the fish lovers will be very fond. There are kois, arowanas, even piranhas!

But the fishes are friendly to other animals. You can also find fat bunnies, handsome cats, gentle chipmunks, sturdy-cobra, or the-slowly-but-sure animals, turtle. And for no many reasons, you can’t pass by this area without buying anything. They are too beautiful, you can’t afford to ignore them.

Selling-schedule:

every Saturday-evening until Sunday-morning and Wednesday-evening until Thursday-morning

A little-trip tips:

It’s better if you keep your eyes obviously to the fish because you'd have to be worry about the fungus on their bodies. Come in the morning, so you can see where is the fungus...


Sopo sing gak seneng karo iwak? Kewan cilik, menthik, lucu iki digendhengi wongakeh, masio koen gak isok renang koyok de'e. Dipercoyo isok nggarai lego ati nek koen ndelok, iwak gak cuman kewan banyu sing biasane didekek nang akuarium. Iwak iku urip, macem-macem fungsine karo alasane. Nyedekno wong, ngekei penguripan wong, nghibur wong.

Nang Suroboyo ono panggonan jenenge dalan Irian Barat sing biasane ruame gara-gara iwak. Irba iku cedhek dalan Kayoon, sing terkenal dadi pusat-e dodolan kembang. Masio nang kene gak mesti iwak thok, sing nggendhengi iwak dijamin dimanjakno. Ono iwak koi, arwana, iwak mas koki, bahkan piranha!

Tapi iwak-iwak iki yo koncoan apik karo kewan liyane. Koen yo isok nemu kelinci sing lemu, tupai sing lulut, ulo kobra sing gagah, opo kuro sing mlakune alon tapi kelakon. Mangkane, gak ono alesan gak tuku opo-opo bar mulih teko kene. Soale kewan-kewan iku kebacut nggemesno, koen gak akan isok ngejarno.

Jadwal dodolan:
Saben Sabtu bengi sampe Minggu isuk
Saben Rebo bengi sampek Kemis isuk

Tips tambahan sing penting:
Nek arep tuku iwak, deloken sing teliti soale koen kudu waspada karo jamur! Mending teko isuk, ben kethok jelas jamure nang sebelah endi...

From elder to youngster. They are all fish-freaks, meet at the same place, same purpose. The two little kids was amazed by the displayed-fishes, so were the woman.
Gak sing enom, gak sing tuwek. Kabeh nggendhengi iwak, ketemu nang panggonan sing podho, ambe tujuan sing podho. Arek loro iki kecanthol karo iwak-iwak sing dipajang, wong wedhok iku pisan.

This is the miracle of relaxing-power of fish! You can't take your eyes of off them...
Yo iki ajaibe iwak! Saben didelok, uangel gak ngelamun...

...even this little-girl too...
...bahkan arek cilik yo seneng ngelamuni iwak...

The older brother maybe said: "Umm Sist, I think we need to buy the bigger one..."
Mas-e mungkin ngomong: "Wah Dik, koyoke awak dhewe kudu njaluk tukokno iwak sing luwih gedhe iki..."

Fighter fish is the most popular species among children. Those kids were really passionate in challenging their fighter fish with another fighter fishes (which are displayed in the fish market). They bring their own fighter fishes near the opponent-fishes, then one of them will try to threat each other, pushing their head on the plastic surface.
Iwak tarung iku jenis iwak sing paling terkenal nang arek cilik. Arek-arek iku kethok semangat narungno iwake karo iwak sing dipajang nang pasar. Arek-arek cilik iku nyedekno iwake karo iwak pajangan, trus iwak pajangan iku bakal sundhul-sundhulan nang walike kantong plastike.

Besides fish, here you can buy chipmunks, cats, turtles, snakes, and bunnies. This old woman caressed the white-black spotted bunny...
Selain iwak, nang kene yo ono tupai, kucing, kuro, ulo, trus kelinci. Ibuk iki ngelus-ngelus kelinci sing dipajang rodo suwe, saking gemesse...

*Contributor: Artika Rachmi Farmita

Welcome!

Monday, December 1, 2008 | |

Hi!
This is the right site to come for everyone who loves travelling Surabaya and loves shooting of Surabaya. We welcome you to see what's inside Surabaya from different perspective, different views, and different experiences... directly from its metropolist photographers.

Let's take a walk.
We'll let you see...